Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava

Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava razmatra opća pitanja oko unapređenja zakonodavstva RH, posebice radnog zakonodavstva, prati provedbu propisa, daje prijedloge i mišljenja radi unapređenja ovoga područja. Povjerenstvo daje mišljenje o nacrtima zakona i drugih akata od interesa za socijalne partnere sukladno Programu rada Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela ako isti nisu predmet rasprave ostalih povjerenstava Vijeća. Povjerenstvo prati i daje svoje mišljenje oko aktualnih pitanja vezanih uz sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora. Povjerenstvo donosi mišljenje o procjeni učinaka proširenja kolektivnog ugovora. Za potrebe donošenja tog mišljenja, na sjednicu Povjerenstva pozivaju se predstavnici potpisnika kolektivnog ugovora o čijem proširenju se odlučuje. Povjerenstvo potiče razvoj i primjenu mirenja u rješavanju individualnih radnih sporova. Povjerenstvo prati primjenu i poštivanje međunarodnih i europskih radnih standarda/dokumenata.

Koordinator: Dražen Opalić, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

      Mišljenja