Sjednice

195. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (16. ožujka 2015.)

Mišljenje o Prijedlogu zakona o referendumu

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u 2014. godini

Zaključak o usvajanju izvješća o radu županijskih Gospodarsko-socijlanih vijeća u 2014. godini

Zaključak o Izvješću Europske komisije za Republiku Hrvatsku i mjerama u sklopu Nacionalnog programa reformi

 

194. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (23. veljače 2015.)

Zaključak o usvajanju Program rada Gospodarsko-socijalnog vijeća

Zaključak o Reformi javne uprave

Zaključak o Planu aktivnosti za Europski semestar u 2015. godini

 

193. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (15. prosinca 2014.)

Zaključak o javnom dugu Republike Hrvatke

 

192. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (17. studenoga 2014.)

Mišljenje o Smjernicama ekonomske i fiskalne politike 2015.-2017. i Prijedlog Državnog proračuna za 2015. godinu

Mišljenje o Prijedlogu Strategije razvoja javne uprave

Odluka – Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika

 

191. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (03. studenoga 2014.)

Mišljenje o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatkse za 2014. godinu

Mišljenje o Prijedlogu Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj od 2014.-2016.

Zaključak o Nacrtu prijedloga Izvješća o primjeni Direktive 2003/88/EZ 

Odluka – Nacionalno vijeće za zaštitu na radu

Zaključci – Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika

Zaključak – Program rada GSV-a za IV kvartal 2014. godine

 

190. sjednica  Gospodarsko-socijalnog vijeća (10. listopada 2014.)

Odluka o imenovanju predsjednika i dopredsjednika GSV

Mišljenje o Nacrtu prijedoga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Zaključak o Izvješću o provedbi Nacionalnog programa zaštite i primicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine, za 2013. godinu

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porez na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlozima zakona

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Zakona o igrama na sreću, Zakona o poreznoj upravi, Zakona o porezu na promet nekretninama, s Konačnim prijedlozima zakona

Odluka o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Zaključak o prijedlogu imenovanja članova u Upravno vijeće Zavoda za unaprjeđenje zaštite na radu

 

189. sjednica  Gospodarsko-socijalnog vijeća (26. studenoga 2013.)

Zaključak o Državnom proračunu za 2014. godinu

Zaključak o paketu poreznih zakona

Zaključak o sudjelovanju članova GSV-a na sastanku Upravnog odbora za EU2020

 

188. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (07. studenoga 2013.)

Zaključak GSV-a o Nacrtu prijedloga zakona o obveznim mirovinskim fondovima, Nacrtu prijedloga zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Nacrtu prijedloga zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima

 

187. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (30. listopada 2013.)

Mišljenje GSV-a o Zakonu o mirovinskom osiguranju

Zaključak o delegaciji GSV-a za sastanak europskih GSV-a u Ateni 14.-15. studenog 2013. godine

 

186. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (03. listopada 2013.)

Zaključak o zaštiti prava radnika pred sudom

Zaključak o Smjernicama ekonomske i fiskalne politike 2014.-2016.

Zaključak o Nacrtu prijedloga zakona o ptoporama za očuvanje radnih mjesta

 

185. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (12. rujna 2013.)

Zaključak o usvajanju Programa rada GSV-a

Mišljenje o Nacrtu prijedlog iskaza procjene učinaka novog ZOR-a

Zaključak o Tezama i Iskazu Procjene učinaka Prijedloga zakona o mirovinskom osiguranju

Zaključak o Direktivi i slobodi kretanja radnika

Mišljenje o osnovanosti Zahtjeva za mirenje Ministarstva zdravlja

Odluka o razriješenju i imenovanju u Upravno vijeće HZMO-a

Zaključak o upitniku EGSO-a

Zaključak o sastanku europskih GSV-a u Ateni 14.-15. studenog 2013. godine

Zaključak o istupanju GSV-a iz članstva u AICESIS-u

Zaključak o razriješenju i imenovanju u Upravno vijeće ASOO-a

 

184. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (25. srpnja 2013.)

Odluka GSV-a o imenovanju predsjednika i dopredsjednika GSV-a

Zaključak GSV-a o usvajanju Poslovnika o radu GSV-a

Odluka o osnivanju, djelokrugu rada te sastavu Povjerenstava GSV-a

Zaključak GSV-a o Prijedlogu programa rada GSV-a

Zaključak GSV-a o obvezi upućivanja mišljenja GSV-a

Procjena učinaka proširenja Kolektivnog ugovora za djelatnost humanitarnog razminiranja

Zaključak GSV-a – Zakon o zaštiti na radu

Zaključak GSV-a o županijskim GSV-ima

 

183. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (28. siječnja 2013.)

Zaključak GSV-a o Izvješću o radu GSV-a i Povjerenstava u 2012. godini

Zaključak GSV-a o Prijedlogu programa rada GSV-a za 2013. godinu

Zaključak GSV-a o Informaciji o hrvatskim predstavnicima Grupe I i Grupe II u EGSO

Zaključak GSV-a o Informaciji o hrvatskim predstavnicima u EU Odboru za zaštitu i zdravlje na radu

Zaključak GSV-a o Prijedlogu zakona o rudarstvu, s Konačnim prijedlogom zakona

Zaključak GSV-a o Sporazumu o suradnji

 

182. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (23. studenog 2012.)

Zaključak GSV-a o Prijedlogu Državnog proračuna 2013.-2015. godine

Zaključak GSV-a o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s konačnim prijedlogom zakona (EU)

Zaključak GSV-a o Nacrtu prijedloga zakona o poštanskim uslugama, s Konačnim prijedlogom zakona

Zaključak GSV-a o delegaciji RH na 9. Europskom regionalnom sastanku Međunarodne organizacije rada

Zaključak GSV-a o imenovanju predstavnika sindikata i poslodavaca u Europski gospodarsko-socijalni odbor (EGSO)

 

181. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (15. listopada 2012.)

Mišljenje GSV-a o Izvješću o radu HZZ-a za 2011. godinu

 

180. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (10. rujna 2012.)

Mišljenje GSV-a o Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2013.-2015. godine

Mišljenje GSV-a o Konačnom prijedlogu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (II. čitanje)

Zaključak GSV-a o Izvješću o razlozima i financijskom efektu poskupljenja cestarina i informaciji o monetizaciji autocesta

Zaključci GSV-a o Zaključku Vlade RH o pokretanju pregovora o izmjenama i dopunama kolektivnih ugovora trgovačkih društava i ustanova u natpolovičnom vlasništvu Republike Hrvatske od 2. kolovoza 2012.

Zaključak GSV-a o članstvu u Međunarodnoj asocijaciji gospodarsko-socijalnih vijeća i sličnih institucija

Zaključci GSV-a vezani uz zasjedanje predsjednika i glavnih tajnika gospodarsko-socijalnih vijeća u Dublinu 8. i 9. studenoga 2012.

Zaključci GSV-a o prijedlogu imenovanja članova Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

Zaključak GSV-a vezan uz sastanak s povjerenikom Europske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, g. Laszlom Andorom

 

179. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (27. srpnja 2012.)

Zaključak GSV-a o temi “Aktualna situacija u graditeljstvu”

Zaključak GSV-a o imenovanju predstavnika sindikata i poslodavaca u Upravno vijeće Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zaključak GSV-a o imenovanju predstavnika sindikata i poslodavaca u Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigiranje

 

178. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (12. srpnja 2012.)

Zaključak GSV-a o odluci Hrvatske udruge poslodavaca

Odluka GSV-a o imenovanju g. Damira Kuštraka dopredsjednikom Vijeća

Mišljenje GSV-a o problematici tvrtke Dioki d.d. Zagreb

Zaključci GSV-a o Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje

Zaključak GSV-a o stanju i budućnosti socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj

 

177. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (5. lipnja 2012.)

Mišljenje GSV-a o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

Zaključak GSV-a o poskupljenju cestarina

Mišljenje GSV-a o Prijedlogu Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje

Zaključak GSV-a o Poslovniku o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća

Zaključak GSV-a o Pravilniku o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

 

176. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (16. svibnja 2012.)

Odluka GSV-a o izboru predsjednika i dopredsjednika Gospodarsko-socijalnog vijeća

Mišljenje GSV-a o načinu utvrđivanja povećanja cijene energenata (struje i plina) i posljedice po građane Republike Hrvatske

Zaključci GSV-a o Programu radu Gospodarsko-socijalnog vijeća za 2012.

Zaključak GSV-a o Izvješću o radu Državnog inspektorata RH za 2011. godinu

Zaključak GSV-a o potvrđivanju “Izmjene Zaključka GSV-a br. 38/2012.”

Izmjena Zaključka GSV-a br. 38/2012.

Zaključci GSV-a o sastavu hrvatskog izaslanstva na zasjedanju Međunarodne organizacije rada u 2012. godini

Zaključci GSV-a o imenovanju predstavnika Vlade RH u Povjerenstvo za analizu problematike neisplate plaća te neuplate poreza i doprinosa

 

175. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (19. ožujka 2012.)

Mišljenje GSV-a o Pretpristupnom ekonomskom programu za razdoblje 2012.-2014. godine

Mišljenje GSV-a o problematici novinske kuće Vjesnik

Mišljenje GSV-a o problematici neisplate plaća s analizom provedbe donesenih mjera i planom

Zaključci GSV-a

 

174. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (15. veljače 2012.)

Mišljenje GSV-a o Prijedlogu proračuna RH za 2012. godinu

Mišljenje GSV-a o Prijedlogu Zakona o izmjeni i dopuni Stečajnog zakona s Konačnim prijedlogom Zakona

Odluka GSV-a o potvrđivanju Odluke o osnivanju, djelokrugu rada te sastavu Povjerenstava GSV-a od 14. ožujka 2011.

 

173. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (3. veljače 2012.)

Mišljenje GSV-a o Prijedlogu mjera i smjernica za izradu proračuna za 2012. godinu

Zaključci GSV-a

 

172. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (25. studenoga 2011.)

Zaključci GSV-a

 

171. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (17. listopada 2011.)

Mišljenje GSV-a o Izvješću Povjerenstva za analizu problematike neisplate plaća te neuplate poreza i doprinosa

Mišljenje GSV-a o Izvješću Povjerenstva za analizu i prijedlog rješavanja problematike nelikvidnosti

Mišljenje GSV-a o Nacrtu prijedloga Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza, s Konačnim prijedlogom Zakona

 

170. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (26. rujna 2011.)

Mišljenje o Konačnom prijedlogu Kaznenog zakona

 

169. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (14. rujna 2011.)

Mišljenje o Prijedlogu Zakona o dopuni Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, s Konačnim prijedlogom Zakona i Prijedlogu Zakona o izmjenamja i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, s Konačnim prijedlogom Zakona

 

Nastavak 168. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća (19. srpnja 2011.)

Mišljenje o točki “Izvješće o pripremi Zakona o reprezentativnosti”

Mišljenje o točki: “Stanje u mirovinskom sustavu”

Mišljenje o točki: “Izvješće Povjerenstva za neisplatu plaća te neuplatu poreza i doprinosa o tijeku realizacije utvrđenih zadataka, te Izvješče Povjerenstva za rješavanje problema nelikvidnosti”

 

168. sjednica Gospodarsko-socijalog vijeća (6. srpnja 2011.)

Mišljenje o Nacrtu prijedloga Kaznenog zakona

 

167. sjednica Gospodarsko-socijanog vijeća (25. svibnja 2011.)

Mišljenje o “Stanju i trendovima u bankarskom sustavu” te “Ključnim mjerama i trendovima monetarne politike”

 

166. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (11. svibnja 2011.)

Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o sveučilištu, Nacrtu prijedloga Zakona o znanstvenoj djelatnosti i Nacrtu prijedloga Zakona o visokom obrazovanju

 

165. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (21.travnja 2011.g.)

Mišljenje o točki “a) Izvješće Povjerenstva za analizu problematike, neisplate plaća te neuplate poreza i doprinosa, b) Prijedlozi sustavnih rješenja Ministarstva financija, Ministarstva pravosuđa i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva vezanih uz neisplate plaća te neuplate poreza i doprinosa”

 

164. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (4. travnja 2011.g.)

Odluka o imenovanju predsjednika i dopredsjednika GSV-a

Mišljenje o točki “Program gospodarskog oporavka”

 

163. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (25. ožujka 2011.g)

Zaključci o točki “Problematika neiplate plaća i neuplate poreza i doprinosa”

 

162. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (14. ožujka 2011.g.)

Mišljenje o točki “Problematika neisplate plaća i neuplate poreza i doprinosa te prijedlozi rješenja”