Socijalno vijeće za sektor željezničkog prometa

Socijalno vijeće za sektor željezničkog prometa osnovano je 30. svibnja 2012. godine, uz potporu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Potpisnici Sporazuma o osnivanju ovog Socijalnog vijeća su sljedeći sindikati: Sindikat željezničara Hrvatske, Sindikat Infrastrukture HŽ-a, Sindikat strojovođa Hrvatske, Sindikat prometnika vlakova Hrvatske, Sindikat hrvatskih željezničara i zajedno Samostalni sindikat HŽ Cargo i Sindikat tehničkog pregleda vagona i vlakova HŽ-a. U ime poslodavaca potpisnici Sporazum su: HŽ holding d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Cargo d.o.o., HŽ putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Vuča vlakova d.o.o.

Socijalno vijeće za sektor željezničkog prometa ima ukupno 12 članova/ica – po šest predstavnika sindikata i poslodavaca. Na 1., osnivačkoj sjednici, održanoj u Ministarstvu pomorstva, promet i infrastrukture, za predsjednicu Vijeća izabrana je Katarina Mindum, a za dopredsjednicu Ivana Gobac. Vijeće je donijelo i Poslovnik o svom radu.

 

Dokumenti:

Sporazum o osnivanju Socijalnog vijeća za sektor željezničkog prometa