Povjerenstvo za socijalnu politiku

Povjerenstvo za socijalnu politiku prati, raspravlja i daje svoje mišljenje i prijedloge o predloženim zakonskim inicijativama Vlade RH i drugih predlagača zakona i drugih akata kojima se uređuju pitanja iz područja socijalne politike i socijalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj, a osobito iz područja mirovinskog i zdravstvenog sustava (uključujući i međunarodne i europske socijalne standarde/dokumente), te također razmatra efikasnost socijalnih transfera na smanjenje rizika od siromaštva.

Koordinatorica: Marija Pletikosa, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

     Mišljenja

[restabs alignment=”osc-tabs-left” pills=”nav-pills” responsive=”true” icon=”true” text=”Arhiva sjednica”]

[restab title=”32. sjednica (24. studenoga 2022.)” active=”active”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti[/restab]

[restab title=”31. sjednica (27. listopada 2022.)”]Odluka o imenovanju koordinatora i dva zamjenika koordinatora Povjerenstva

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima[/restab]

[restab title=”30. sjednica (8. ožujka 2021.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu[/restab]

[restab title=”29. sjednica (19. veljače 2021.)”]Odluka o imenovanju koordinatora i dva zamjenika koordinatora Povjerenstva

Mišljenje o Nacrtu konačnog prijedloga zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem [/restab]

[restab title=”28. sjednica (19. lipnja 2018.)”] Mišljenje o NPZ o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti

Mišljenje o NPZ o djelatnosti socijalnog rada

Mišljenje o NPZ o udomiteljstvu

Mišljenje o NPZ o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima

Mišljenje o NPZ o zdravstvenoj zaštiti[/restab]

[restab title=”27. sjednica (19. veljače 2018.)”] Odluka o imenovanju koordinatora Povjerenstva u njegovih zamjena

Mišljenje o NPZ o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o NPZ o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, s Konačnim prijedlogom Zakona[/restab]

[restab title=”26. sjednica (3. studenoga 2017.)”]Mišljenje o NKP zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji[/restab]

[restab title=”25. sjednica (10. srpnja 2017.)”]Mišljenje o NPZ o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Zaključak Razno[/restab]

[restab title=”24. sjednica (20. lipnja 2017.)”]Mišljenje o NPZ o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o NPZ o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i o Prijedlogu Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti[/restab]

[restab title=”23. sjednica (6. lipnja 2017.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017.-2020.

Mišljenje o NPZ o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima

Zaključak – Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017.-2020.[/restab]

[restab title=”22. sjednica (5. travnja 2017.)”]Mišljenje o NPZ o subvencioniranju stambenih kredita

Mišljenje o Konačnom prijedloga zakona o ograničavnju uporabe duhanskih proizvoda[/restab]

[restab title=”21. sjednica (20. ožujka 2017.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o subvencioniranju stambenih kredita[/restab]

[restab title=”20. sjednica (16. veljače 2017.)”]Odluka o imenovanju koordinatora i zamjena koordinatora Povjerenstva

Mišljenje o Nacrt prijedloga zakona o ograničavnju uporabe duhanskih proizvoda[/restab]

[restab title=”19. sjednica (14. lipnja 2016.)”]Mišljenje o Nacrtu pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine

Mišljenje o Nacrtu pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine

Mišljenje o Nacrtu pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama

Zaključak o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu dopuštenih indikatora buke

Zaključak o Pravilniku o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja

Zaključak – Ministarstvo zdravlja – socijalni dijalog[/restab]

[restab title=”18. sjednica (18. svibnja 2016.)”]Mišljenje o Prijedlogu Mreže hitne medicine Mišljenje o Prijedlogu Mreže telemedicinskih centara

Mišljenje o Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2016.-2020.

Mišljenje o Nacrtu prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova i o Nacrtu prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica

Zaključak – Ministarstvo zdravlja – socijalni dijalog[/restab]

[restab title=”17. sjednica (21. travnja 2016.)”]Odluka o imenovanju koordinatorice i zamjena koordinatorice Povjerenstva

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopuni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

Mišljenje o Prijedlogu pravilnika o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca

Zaključak – Ministarstvo zdravlja[/restab]

[restab title=”16. sjednica (30. lipnja 2015.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona te Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona[/restab]

[restab title=”15. sjednica (08. lipnja 2015.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o prijenosu prava vlasništva na domovima umirovljenika[/restab]

[restab title=”14. sjednica (08. prosinca 2014.)”]Mišljenje o Prijedlogu Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) za razdoblje 2014.-2016.

Očitovanje Matice hrvatskih sindikata

Mišljenje Nezavisnih hrvatskih sindikata

Komentari Saveza samostalnih sindikata Hrvatske[/restab]
[restab title=”13. sjednica (23. listopada 2014.)”]Odluka o imenovanju koordinatorice i zamjena koordinatorice Povjerenstva

Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Prijedlogu Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj od 2014. – 2016.[/restab]
[restab title=”12. sjednica (04. studenog 2013.)”]Mišljenje o Prijedlogu Zakona o socijalnoj skrbi

Primjedbe HUP-a na Prijedlog Zakona o socijalnoj skrbi[/restab]
[restab title=”11. sjednica (11. listopada 2013.)”]Odluka o imenovanju koordinatorice i zamjena koordinatorice Povjerenstva

Mišljenje o Prijedlogu zakona o REGOS-u[/restab]
[restab title=”10. sjednica (4. prosinca 2012.)”]Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona[/restab]
[restab title=”9. sjednica (21. studenog 2012.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o dadiljama[/restab]
[restab title=”8. sjednica (4. listopada 2012.)”]Mišljenje o Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020[/restab]
[restab title=”7. sjednica (11. lipanj 2012.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona[/restab]
[restab title=”6. sjednica (07. ožujak 2012.)”]Mišljenje o Prijedloga zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona[/restab]
[restab title=”5. sjednica (20. veljače 2012.)”]Mišljenje o Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom Zakona[/restab]
[restab title=”3. sjednica (14. rujna 2011.)”]Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, s Konačnim prijedlogom zakona[/restab]
[restab title=”2. sjednica (31. kolovoz 2011.)”]Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, s Konačnim prijedlogom zakona te Prijedlog zakona o dopuni Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, s Konačnim prijedlogom zakona[/restab]
[restab title=”1. sjednica (14. lipnja 2011.)”]Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti[/restab][/restabs]