Povjerenstvo za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada

Povjerenstvo za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada prati, raspravlja i daje svoje mišljenje i prijedloge o predloženim zakonskim inicijativama Vlade RH i drugih predlagača zakona i drugih akata kojima se uređuje područje politike zapošljavanja, obrazovanja, stanje i kretanja na tržištu rada, usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada u Republici Hrvatskoj, te mogućnostima zapošljavanja u novim sektorima („zeleni poslovi“ i sl.). Povjerenstvo prati primjenu i predlaže mjere za unapređenje aktivne politike zapošljavanja, te radne i socijalne integracije radnika-migranata.

Koordinator: Katarina Rumora, Nezavisni hrvatski sindikati

     Mišljenja