Adrese županijskih GSV-a

Bjelovarsko-bilogorska županija
Tajnik: Stjepan Kos
tel.: 043/221 923
e-mail: stjepan.kos@bbz.hr

Brodsko-posavska županija
Tajnik: Ivan Zirdum
tel.: 035/ 216 332
e-mail: izirdum@bpz.hr

Istarska županija
Tajnica: Ljiljana Škifić
tel.: 052/352-118
e-mail: ljiljana.skific@istra-istria.hr

Karlovačka županija
Tajnik: Marija Sertić

tel.: 047/666 138
e-mail: marija.sertic@kazup.hr

Koprivničko-križevačka županija
Tajnica: Jasna Sabolić
tel.: 048/658 235
e-mail: jasna.sabolic@kckzz.hr

Krapinsko-zagorska županija
Tajnica: Ljiljana Malogorski
tel.: 049/ 329 251
e-mail: ljiljana.malogorski@kzz.hr

Ličko-senjska županija
Tajnica:
tel.: 053/588-245
e-mail: gospodarstvo@licko-senjska.hr

Međimurska županija
Tajnica: Danica Holcinger
tel.:040/374-020
e-mail: danica.holcinger@medjimurska-zupanija.hr

Osječko-baranjska županija
Tajnica: Maja Alduk
tel.: 031/221-521
e-mail: maja.alduk@obz.hr

Požeško-slavonska županija
Tajnik: Branko Grgić
tel.: 034/ 290-104
E-mail: branko.grgic@pszupanija.hr

Primorsko-goranska županija  
Tajnica: Dana Jovanović Drpić
tel.: 051/351-267
e-mail: dana.jovanovic.drpic@pgz.hr

Sisačko-moslavačka županija
Tajnica: Sanja Rastovčan-Butković
tel.: 044/550-290
e-mail: sanja.rastovcan-butkovic@smz.hr

Splitsko-dalmatinska županija
Tajnica: Ana Goatti
tel.: 021/400-097
e-mail: ana.goatti@dalmacija.hr

Šibensko-kninska županija
Tajnica: Živana Kronja
tel.: 022/460-708
e-mail: zivanja.kronja@skz.hr

Varaždinska županija
Tajnik: Aleksandar Bedeniković
tel.: 042/390 576
e-mail: aleksandar.bedenikovic@varazdinska-zupanija.hr

Virovitičko-podravska županija  
Tajnik: Ivan Horvat
tel.: 033/638 104
e-mail: tajnistvo@vpz.hr

Vukovarsko-srijemska županija
Tajnik: Tihana Stažnik
tel.: 032/454-802
e-mail: tihana.staznik@vusz.hr

Zadarska županija  
Tajnica: Sanja Bubičić
tel.: 023/350-430
e-mail: bubicic@zadarska-zupanija.hr

Zagrebačka županija
Tajnica:
tel.:
e-mail: ivanka.dreta@zagrebacka-zupanija.hr

Grad Zagreb  
Tajnica: Ivana Grepo Galošić
tel.: 01/610-1109
e-mail: ivana.grepo-galosic@zagreb.hr