O projektu

Projekt „Jačanje tripartitnog socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj“ rezultat je provedbe Memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške o provedbi financijskog mehanizma za razdoblje 2009.-2014., potpisanog 24. travnja 2014. godine te financiranog u okviru programskog područja „Dostojanstveni rad i tripartitni dijalog“.

Cilj projekta je promicanje i jačanje tripartitnog socijalnog dijaloga u Hrvatskoj na svim razinama (nacionalnoj i regionalnoj razini), te jačanje kapaciteta socijalnih partnera i državne administracije u odnosu na funkcioniranje socijalnog dijaloga.

Projekt u partnerstvu provode Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Hrvatska udruga poslodavaca, zajedno s norveškim partnerima Norveškom konfederacijom sindikata i Konfederacijom norveških poslodavaca, a financira Zaklada Innovation Norway.