Povjerenstvo za politiku plaća, porezni sustav i životni standard

Povjerenstvo za politiku plaća, porezni i financijski sustav te životni standard prati, raspravlja i daje svoje mišljenje i prijedloge o predloženim zakonskim inicijativama Vlade RH i drugih predlagača zakona i drugih akata kojima se uređuju pitanja iz područja politike plaća, te poreznog i financijskog sustava, prati provedbu politike plaća, izučava i ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarsku stabilnost i razvoj, izučava i ocjenjuje utjecaj promjene cijena na životni standard građana te razmatra vođenje usklađene politike cijene i plaća.

Koordinator: Josip Lozančić, Hrvatska udruga poslodavaca

     Mišljenja

11. sjednica (29. studenoga 2023.)10. sjednica (7. prosinca 2022.)9. sjednica (26. srpnja 2021.)8. sjednica (01. lipnja 2015.)7. sjednica (29. siječnja 2015.)6. sjednica (22. siječnja 2015.)5. sjednica (29. listopada 2014.)4. sjednica (9. listopada 2014.)3. sjednica (5. rujna 2012.)1. sjednica (12. lipnja 2012.)
zajednička sjednica s Povjerenstvom za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava

Mišljenje o Konačnom prijedlogu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (II. čitanje)