Socijalno vijeće za sektor šumarstva i drvne industrije

Sporazum o osnivanju Socijalnog vijeća za sektor šumarstva i drvne industrije

Sporazum o osnivanju Socijalnog vijeća za sektor šumarstva i drvne industrije potpisan je 6. prosinca 2010. godine, a potpisali su ga predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatskih šuma d.o.o., Hrvatske udruge poslodavaca, HUP-Udruge drvne i papirne industrije, HUP-Udruge poslodavaca u šumarstvu i pratećim djelatnostima, Nezavisnih hrvatskih sindikata, Hrvatske udruge sindikata i Udruge radničkih sindikata Hrvatske.

Sporazumom se utvrđuje svrha osnivanja Vijeća, načela partnerstva, izražava se opredjeljenje za  suradnju socijalnih partnera na svim razinama u cilju poticanja gospodarskog rasta i poboljšanja uvjeta rada i života radnika, jačanje kapaciteta socijalnih partnera za djelatno sudjelovanje u sektorskom socijalnom dijalogu te se pobliže određuju  poslovi i sastav Vijeća.

Vijeće ima 9 članova, a otvorena je mogućnost da na sjednicama Vijeća sudjeluju i pridruženi članovi, predstavnici akademske zajednice, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruga civilnog društva.

Prava i dužnosti članova Vijeća, djelokrug i način rada urediti će se  Poslovnikom o radu Vijeća.

 

Dokumenti:

Sporazum o osnivanju Socijalnog vijeća za sektor šumarstva i drvne industrije