Mirenje

 

Mirenje u radnim sporovima

Mirenje kao način rješavanja sporova ima dugu tradiciju u zemljama Europske unije. Treće nepristrane i neovisne osobe pomagale su strankama u sporovima iznaći sporazumna rješenja i prije utemeljenja sudskog, od države organiziranog i prisilom praćenog načina rješavanja sporova.

I u suvremenim uvjetima demokratizacije, tržišnog poslovanja, globalizacije i informatizacije postoje značajne mogućnosti za rješavanje sporova mirenjem. Stoga u zemljama razvijene demokracije i tržišnog gospodarstva „mirenje kao drugi način rješavanja sporova“ ima posebno značajno mjesto. Naročito se to odnosi na pravne sporove proizašle iz odnosa u kojima je naglašena autonomija stranaka, kao što su radni odnosi.

Kolektivni radni sporovi

Člankom 206. Zakona o radu (Narodne novine, broj: 93/14) određeni su sporovi u kojima je obvezno mirenje. Sindikati i njihove udruge više razine imaju pravo pozvati na štrajk i provesti ga sa svrhom promicanja i zaštite gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova, ili zbog plaće, odnosno naknade plaće ako nije isplaćena najkasnije do petnaestog dana u mjesecu (čl. 92. St. 3. Zakona o radu, NN 93/14). Pored toga, odredbama Zakona o radu utvrđeni su određeni uvjeti za organiziranje štrajka, a jedan od uvjeta odnosi se na obvezno provođenje postupka mirenja (čl. 205. i 206. Zakona o radu, NN 93/14).

Zahtjev za pokretanje postupka mirenja može pokrenuti bilo koja strana u sporu, dostavom obavijesti o sporu Gospodarsko-socijalnom vijeću ili uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada.

Člankom 208. Zakona o radu određeno je da ako se stranke u sporu drugačije ne sporazumiju, mirenje predviđeno Zakonom o radu mora se dovršiti u roku od pet dana od dana dostave obavijesti o sporu Gospodarsko-socijalnom vijeću ili uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada.

Organizacijske, stručne i administrativne poslove vezane uz provođenje postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima obavlja Služba za socijalno partnerstvo, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

PropisiObrasciMiriteljiStatistički prikazNovosti

2011. – 2020.

statisticki prikaz mirenja

2020. godina

mirenje PI

SiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujan ListopadStudeniProsinac
Broj provedenih mirenja 6910334335451
Pravni444224233220
Interesni256110102231

 

mirenje UN

SiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinac
Broj provedenih mirenja6910334335451
Uspješno riješeni055011100121
Neuspješno riješeni324323234130
Povučeni zahtjevi320000001200

 

2019. godina

 Mirenje 2019 (1)

SiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinac
Broj provedenih mirenja1071226325812117
Pravni9610133144676
Interesni112130114541
Pravni/Interesni000000000100

 

Mirenje 2019 (2)

SiječanjVejačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinac
Broj mirenja1071226325812117
Uspješno riješeni312221214360
Neuspješno riješeni637010030936
Povučeni zahtjevi133032014021

 

2018. godina

mirenje 2018 1

SiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinac
Broj provedenih mirenja10563511153131711
Pravni942020015211116
Interesni114331101265

Mirenja 2018 2
SiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinac
Broj mirenja10563511153131711
Uspješno riješeni025240063364
Neuspješno riješeni9311011801097
Povučeni zahtjevi100010010020
Obustavljen postupak

2017. godina

mirenje 2017

SiječanjVeljačaOžujak TravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovoz Rujan ListopadStudeniProsinacUkupno
Broj provedenih mirenja244375543125256
Pravni02215434273235
Interesni22222120152021

 mirenje 2017 2
SiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinacUkupno
Broj provedenih mirenja244375543125256
Uspješno riješeni21211412271125
Neuspješno riješeni02226142143027
Povučeni zahtjevi0100000001013
Obustavljen
postupak
0000000000101

 2016. godina

Untitled2016

SiječanjVeljačaOžujak TravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovoz Rujan ListopadStudeniProsinacUkupno
Broj provedenih mirenja24751131002127
Pravni03111031001011
Interesni21640100001116
Pravni/Interesni0000000000000
Povučeni zahtjevi0001002000104
Untitled20162
SiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinacUkupno
Broj provedenih mirenja24751131002127
Uspješno riješeni01721000001012
Neuspješno riješeni23020111000111
Povučeni zahtjevi0001002000104

2015. godina

index
SiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinacUkupno
Broj provedenih mirenja3112724856117066
Pravni26260224146035
Interesni15012261571031
Pravni / interesni000000000000
index
SiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinacUkupno
Broj provedenih mirenja3112724856117066
Uspješno rješeni33030252143026
Neuspješno rješeni08132233452033
Povučeni zahtjevi0011000012207

2014. godina

index
SiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinac
Broj provedenih mirenja8121098772106310
Pravni789856409528
Interesni141131321112
Pravni / interesni000000000000
index
SiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinac
Broj provedenih mirenja8121098772106310
Uspješno rješeni4
05231315412
Neuspješno rješeni4125636413224
Povučeni zahtjevi000120002004

2013. godina

index
SiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinac
Broj provedenih mirenja1611181915877871111
Uspješno rješeni10510882535455
Neuspješno rješeni6531155243246
Povučeni zahtjevi015021000120
index
SiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinac
Broj provedenih mirenja1611181915877871111
Pravni9101591076667103
Interesni713951112018
Pravni / interesni000100000000

2012. godina

index
SiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinac
Broj provedenih mirenja12109284105714109
Uspješno rješeni633133523727
Neuspješno rješeni676051534781
Povučeni zahtjevi000100000001
index
SiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinac
Broj provedenih mirenja12109284105714109
Pravni5651636351267
Interesni744021422142
Pravni / interesni000100000100

2011. godina

index
SiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinac
Broj provedenih mirenja811881386503146
Uspješno rješeni413484440094
Neuspješno rješeni4103424210341
Povučeni zahtjevi002030000011
index
SiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinac
Broj provedenih mirenja811881386503146
Pravni645564340054
Interesni273374310392