Koordinatori za socijalni dijalog

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
koordinator: Mile Horvat, državni tajnik
zamjena koordinatora: Vesna Buntić, viša upravna savjetnica u Samostalnom sektoru za pravne poslove
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Telefon: 01/3717 131
e-mail: mile.horvat@mingor.hr
Telefon: 01/4886 152
e-mail: vesna.buntic@mingor.hr

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
koordinator: Tea Karaman, savjetnica ministra
zamjena koordinatora: Dražen Duspara
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
Telefon: 098/411 420
e-mail: tea.karaman@mvep.hr
Telefon: 098/922 0022
e-mail: dduspar@mvep.hr

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
koordinator:
zamjena koordinatora: Višnja Tafra
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb
Telefon:
e-mail:
Telefon: 01/3714 565
e-mail: visnja.tafra@mpu.hr

MINISTARSTVO OBRANE
koordinator: Branko Hrg, državni tajnik
zamjena koordinatora: Petar Barać, glavni tajnik
Stančićeva 6, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4568 358
e-mail: branko.hrg@morh.hr ljiljana.glavurdic@morh.hr
Telefon: 01/4567 611
e-mail: petar.barac@morh.hr

MINISTARSTVO FINANCIJA
koordinator: Zdravko Zrinušić, državni tajnik
zamjena koordinatora: Lea Klaić, voditeljica Odjela
Katančićeva 5, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4591 330
e-mail: zdravko.zrinusic@mfin.hr kornelija.vuckovic@mfin.hr
Telefon: 01/4591 300
e-mail: lea.klaic@mfin.hr

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
koordinator: Sanda Pašuld, glavna savjetnica
zamjena koordinatora: Ana Karačić Matajz, voditeljica Službe za koordinaciju
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6447 453
e-mail: sanda.pasuld@mrrfeu.hr
Telefon: 01/6465 311
e-mail: ana.karacic@mrrfeu.hr

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
koordinator: Sanda Šimić Petrinjak, glavna tajnica
zamjena koordinatora: Tamara Dobrić, voditeljica Službe za normativne poslove
Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6122 270
e-mail: ssimicpetrinjak@mup.hr
Telefon: 01/6122 282
e-mail: tadobric@mup.hr

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
koordinator: Alen Gospočić, pomoćnik ministra
zamjena koordinatora: Snježana Josipović, načelnica Sektora
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Telefon: 01/3784 543
e-mail: alen.gospocic@mppi.hr morana.kahlina@mmpi.hr
Telefon:
e-mail: snjezana.josipovic@mmpi.hr

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
koordinator:
zamjena koordinatora:
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Telefon:
e-mail:
Telefon:
e-mail:

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
koordinator: Martina Horvatić, načelnica Sektora za pravne poslove i ljudske potencijale
zamjena koordinatora: Meri Letonia, voditeljica Službe za zakonodavstvo i međunarodno-pravne poslove
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
Telefon: 01/3782 156
e-mail: martina.horvatic@mpgi.hr
Telefon: 01/3782 182
e-mail: meri.letonia@mpgi.hr

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
koordinator:
zamjena koordinatora: Tatjana Pogarčić, savjetnica u Kabinetu
Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb
Telefon:
e-mail:
Telefon: 01/2308 906
e-mail: tatjana.pogarcic@branitelji.hr

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
koordinator: Zdravko Tušek, državni tajnik
zamjena koordinatora: Lana Bogdan, načelnica Sektora za pravne poslove
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6106 262
e-mail: zdravko.tusek@mps.hr
Telefon: 01/6109 569
e-mail: lana.bogdan@mps.hr

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
koordinator: Tomislav Dulibić, državni tajnik
zamjena koordinatora: Marija Pećanac
Ksaver 200a, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4607 581
e-mail: tomislav.dulibic@miz.hr amalija.lovric@miz.hr
Telefon: 01/4607 662
e-mail: marija.pecanac@miz.hr

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
koordinator: Iva Ivanković , državna tajnica
zamjena koordinatora: Ivana Bulešić, načelnica Sektora za pravne poslove
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4594 402
e-mail: iva.ivankovic@mzo.hr
Telefon: 01/4569 008
e-mail: ivana.bulesic@mzo.hr

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
koordinator: Marica Mikec, pomoćnica ministrice
zamjena koordinatora: Kristina Vlašiček Novoselec, načelnica Sektora za ljudske potencijale i javnu nabavu
Runjaninova 2, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4866 301
e-mail: marica.mikec@min-kulture.hr
Telefon: 01/4866 314
e-mail: kristina.vlasicek-novoselec@min-kulture.hr

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 
koordinator: Sandro Mustafagić, zamjenik državnog tajnika
zamjena koordinatora: Ana Marija Šutić, savjetnica u Kabinetu
Ulica Ivana Dežmana 6/II, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4599 832
e-mail: sandro.mustafagic@sredisnjanabava.hr
Telefon: 01/4599 837
e-mail: anamarija.sutic@sredisnjanabava.hr

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
koordinator: Dario Magdić, zamjenik državnog tajnika
zamjena koordinatora: Erna Ćumurija Domjančić, voditeljica Službe za ljudske resurse i opće poslove
Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6444 681
e-mail: dmagdic@hrvatiizvanrh.hr
Telefon: 01/6444 694
e-mail: ecumurija@hrvatiizvanrh.hr

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA
koordinator: Danijel Škugor, ovlašten za obavljanje poslova glavnog tajnika
zamjena koordinatora: Dubravka Mokriš, voditeljica službe za pravne poslove i ljudske potencijale
Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4400 842
e-mail: danijel.skugor@rdd.gov.hr
Telefon: 01/4400 848
e-mail: dubravka.mokris@rdd.gov.hr

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
koordinator: Maja Pupačić, zamjenca glavnog ravnatelja
zamjena koordinatora: Zrinka Bešlić Landek, voditeljica službe za pravne poslove
Gruška 20, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6165 411
e-mail: maja.pupacic@dgu.hr
Telefon: 01/6165 487
e-mail: zrinka.besliclandek@dgu.hr

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
koordinator: Sanja Nikolić,
zamjena koordinatora: Ivan Guttler,
Grič 3, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4565 636
e-mail: sanja.nikolic@cirus.dhz.hr
Telefon: 01/4564 684
e-mail: ivana.guettler@cirus.dhz.hr

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
koordinator: Tanja Milović, ravnateljica
zamjena koordinatora: Jasmina Kljajić Vidović, tajnica Kabineta
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6106 359
e-mail: tmilovic@dziv.hr
Telefon: 01/6106 400
e-mail: jkljajic@dziv.hr

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO 
koordinator: Brankica Novosel, dipl. oec., ravnateljica
zamjena koordinatora: Senka Bikčević Bareta, voditeljica Službe za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove
Ulica grada Vukovara 284, VI., 10000 Zagreb
Telefon: 01/5630 011
e-mail: brankica.novoselec@dzm.hr
Telefon: 01/5630 033
e-mail: senka.bikcevicbareta@dzm

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
koordinator: Marcela Gracin Fagač, načelnica Sektora za financije i nabavu
zamjena koordinatora:
Ilica 3, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4806 282
e-mail: gracinfagacm@dzs.hr
Telefon:
e-mail:

DRŽAVNI INSPEKTORAT
koordinator: Gordana Grizelj Portner
zamjena koordinatora: Tomislav Markota
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/2375 499
e-mail: gordana.grizelj@dirh.hr
Telefon: 01/2375 225
e-mail: tomislav.markota@dirh.hr

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE
koordinator: Dijana Matić
zamjena koordinatora: Jasmina Gal
Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb
Telefon: 01/555-7076
e-mail: dijana.matic@demografijaimladi.hr
Telefon: 01/555 7077
e-mail: jasmina.gal@demografijaimladi.hr