Socijalno vijeće za sektor tekstila, obuće, kože i gume

Sporazum o osnivanju Socijalnog vijeća za sektor tekstila, obuće, kože i gume potpisan je 20. travnja 2010. godine.
 

  • Sporazumom se utvrđuje: svrha osnivanja Socijalnog vijeća, načela suradnje, spremnost na otvoreni dijalog između socijalnih partnera na svim razinama, zalaganje socijalnih partnera za razvoj, dinamično, konkurentno i na znanju temeljeno gospodarstvo, ulaganje u ljudske resurse, za rad, profesionalnu i poslovnu etiku.
  • Također, Sporazumom su utvrđeni poslovi koje će Socijalno vijeće obavljati, a prioriteti suradnje određivat će se godišnjim programom rada.
  • Socijalno vijeće ima 21 člana, od kojih svaki socijalni partner ima 7 članova. Također, otvorena je mogućnost sudjelovanja kako pridruženih članova Socijalnog vijeća, predstavnika akademske zajednice, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruga civilnog društva tako i neovisnih stručnjaka iz pojedinih područja kao stalnih savjetnika.
  • Prava i dužnosti članova Vijeća, djelokrug i način rada odredit će se Poslovnikom.
  • Ovo je prvi Sporazum kojim  se institucionalizira socijalni dijalog u jednom od industrijskih sektora što će doprinijeti kvalitetnijem razmatranju i usuglašavanju niza interesnih pitanja iz djelokruga rada resornog ministarstva, sindikata i poslodavaca te omogućiti uspješnije prevladavanje gospodarske krize.
  • Ustrojem ovog Socijalnog vijeća smanjuje se i potreba za socijalne konflikte obzirom da socijalni partneri imaju širok prostor za međusobne konzultacije i postizanje dogovora.

Dokumenti:

Sporazum o osnivanju socijalnog vijeća za sektor tekstila, obuće, kože i gume