POVJERENSTVA GSV-A

 

Povjerenstva Gospodarsko-socijalnog vijeća osnivaju se kao stalna tripartitna stručna tijela koja sudjeluju u oblikovanju javnih politika za područja za koja su osnovana, prate realizaciju javnih politika i primjenu propisa, te daju prijedloge za njihovo unaprjeđenje. Povjerenstva usklađuju različita interesna pitanja s ciljem postizanja društvenog konsenzusa kao jamstva poštivanja usvojenih propisa, te kao jamstva općega društvenog napretka.

Povjerenstva Gospodarsko-socijalnog vijeća (u daljnjem tekstu: Povjerenstva) su:

Povjerenstvo za politiku plaća i porezni sustav te životni standard

Povjerenstvo za socijalnu politiku

Povjerenstvo za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada

Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava

Povjerenstvo za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene

Povjerenstvo za praćenje aktivnosti Međunarodne organizacije rada