Socijalno vijeće za sektor prehrambene industrije i poljoprivrede

Sporazum o osnivanju Socijalnog vijeća za sektor prehrambene industrije i poljoprivrede 10. studenoga 2016. u sjedištu Sindikata PPDIV-a u Zagrebu potpisali su predsjednik Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske (Sindikat PPDIV) Šimo Orešković i predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca – Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede (HUP-UPIP) Goran Pajnić. Ovim Sporazumom ova dva socijalna partnera istinski se obvezuju na konstruktivan i produktivan partnerski rad radi postizanja većeg uspjeha sektora prehrambene industrije i poljoprivrede.

Kako se navodi u Sporazumu, njegovo potpisivanje ima za cilj bolje i lakše predlaganje promjena propisa koje će zajednički donositi poslodavci i sindikati, a koje bi za rezultat imale povećanje konkurentnosti i prihoda u sektoru prehrambene industrije i poljoprivrede. Također, jedan od ciljeva jest i praćenje stanja u sektoru te savjetovanje između socijalnih partnera o pitanjima kao što su politike zapošljavanja, trgovinske i industrijske politike te drugim važnim temama. Novoosnovano vijeće za zadatak će imati, između ostaloga, ocjenjivati djelotvornost institucija javnog sektora utemeljenih radi pružanja usluga gospodarskim subjektima privatnog sektora, a s ciljem predlaganja unapređivanja kvalitete njihovih usluga. Socijalno vijeće također u planu ima sudjelovati u oblikovanju obrazovnih programa te poboljšanju edukacije radne snage u skladu s potrebama gospodarstva, kako bi se radnicima povisila mogućnost zapošljavanja i ostvarila njihova konkurentnost na tržištu radne snage. Jedno od bitnih područja Sporazuma na koje se obvezuju obje strane jest i osiguranje veće sigurnosti rada radnika unapređivanjem radničkog suodlučivanja.

Dokumenti:

Sporazum o osnivanju socijalnog vijeća za sektor prehrambene industrije i poljoprivrede

Članovi: