Povjerenstvo za praćenje aktivnosti Međunarodne organizacije rada

Povjerenstvo za praćenje aktivnosti Međunarodne organizacije rada (MOR) razmatra i daje svoje mišljenje o odgovorima Vlade na upitnike koji se odnose na točke dnevnog reda Međunarodne konferencije rada i Vladinim komentarima na predložene tekstove za raspravu na Međunarodnoj konferenciji rada te o prijedlozima Vlade u postupku podnošenja konvencija i preporuka u skladu sa člankom 19. Statuta MOR-a.

Povjerenstvo razmatra i daje svoje mišljenje o preispitivanju neratificiranih konvencija i preporuka koje još nisu stupile na snagu, u odgovarajućim vremenskim razmacima, a radi razmatranja mjera koje se mogu poduzeti na promicanju njihove ratifikacije i implementacije  kada je to potrebno, kao i o pitanjima koja proizlaze iz izvješća koja se moraju dostaviti Međunarodnom uredu rada u skladu sa člankom 22. Statuta MOR-a.

Povjerenstvo razmatra i daje svoje mišljenje o prijedlozima za otkazivanje ratificiranih konvencija, kao i o svim ostalim aktivnostima MOR-a, kao što su tehnička suradnja i pomoć, provedba rezolucija i zaključaka Međunarodne konferencije rada, sastanaka i dr.

Koordinator: Marko Jurčić, Hrvatska udruga poslodavaca

9. sjednica (11. prosinca 2023.)8. sjednica (29. kolovoza 2023.)7. sjednica (3. srpnja 2023.)6. sjednica (1. lipnja 2023.)5. sjednica (19. svibnja 2023.)4. sjednica (4. srpnja 2022.)3. sjednica (2. ožujka 2022.)2. sjednica (25. listopada 2021.)1. sjednica (12. siječnja 2021.)