Županijski GSV — 14 ožujka 2017

U ponedjeljak, 13. ožujka 2017. godine, u sjedištu Sisačko-moslavačke županije, predstavnici Sisačko-moslavačke županije, te Hrvatske udruge poslodavaca i sindikalnih središnjica potpisali su Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji. U ime Sisačko-moslavačke županije Sporazum je potpisao župan Ivo Žinić. Sa strane socijalnih partnera, Sporazum su potpisali Tihomir Babić iz Hrvatske udruge poslodavaca, odnosno Darko Idžaković sa strane Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Melita Madžo sa strane Nezavisnih hrvatskih sindikata, te Željko Grubišić sa strane Matice hrvatskih sindikata.

Posljednji saziv Gospodarsko-socijalnog vijeća prestao je s radom još 2013. zbog neusuglašavanja oko odabira članova iz redova socijalnih partnera.

Osnivanje Gospodarsko-socijalnog vijeća bitno je za daljnji razvoj županije koja je posljednjih desetljeća doživjela devastaciju, ističe sisačko-moslavački župan Ivo Žinić, koji je, također, naglasio kako se ponovnim nastavkom rada GSV-a upućuje i poruka javnosti o važnosti županijskog gospodarstva i njegovog velikog potencijala ka putu razvoja.

Share

About Author

Antonija Šakić

(0) Readers Comments

Comments are closed.