ZAGREB, 8. srpnja 2016. – U prostorima Hrvatske udruge poslodavaca održana je Završna konferencija projekta “Paritetnim fondom do jačanja socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva – SOGRADI”. Opći cilj projekta SOGRADI bila je priprema podloge za donošenje odluke o osnivanju paritetnog fonda u sektoru graditeljstva Republike Hrvatske.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u programu 2007.-2013., Jačanje socijalnog dijaloga – Faza II. U projektu SOGRADI projektni su partneri Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG), Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) i Stowarzyszenie B-4 (Udruga B4). U sklopu projekta održano je pet regionalnih radionica (u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, Osijeku i Splitu) kojima se promicala ideja o osnivanju paritetnog fonda te povećanju produktivnosti i konkurentnosti hrvatske industrije graditeljstva.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati provedenih analiza i prijedlog modela paritetnog fonda u graditeljstvu Republike Hrvatske čiji su ciljevi unaprjeđenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te osiguranje stabilnosti poslovanja gospodarskih subjekata u slučaju nezgode na radu.

Naglašavajući važnost uloge države u promicanju socijalnog partnerstva i ostvarenju kvalitetnog socijalnog dijaloga, mr. sc. Ante Vučić, zamjenik ministrice rada i mirovinskoga sustava ovom je prilikom naglasio: „Sektor graditeljstva od iznimnoga je gospodarskoga značaja za razvoj Republike Hrvatske, a kvalitetan sektorski socijalni dijalog doprinosi kulturi i jačanju industrijskih odnosa u cjelini. Učinkovit socijalni dijalog na bipartitnoj razini, kojem danas svjedočimo u sektoru graditeljstva, važan je instrument zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava, odnosno, interesa radnika i poslodavaca.”

ZAKLJUČAK PROJEKTA:
Socijalni partneri u djelatnosti graditeljstva potpuno su suglasni s potrebom za osnivanjem paritetnog fonda za sektor graditeljstva koji bi bio solidaran, transparentan, neprofitan i kojim bi se uspostavila ravnoteža u zaštiti interesa i radnika i poslodavaca, a kojim bi zajednički upravljali socijalni partneri. Mišljenja su kako je uspostava fonda doprinos sigurnosti i radnika i poslodavaca, a u konačnici, i za društvo u cjelini. U ovom trenutku, iako se fondovi mogu osnivati za različita područja, socijalni partneri predlažu dva područja i to: sektorsko (strukovno obrazovanje) i izobrazba / prevencija i naknada štete ozlijeđenom radniku.
S tim u vezi nužno je stvoriti pravne pretpostavke tj. dograditi zakonodavni okvir za uvođenje novog modela paritetnih fondova kao temelja dugoročnog održivog razvoja građevinske industrije koji bi ujedno doprinio boljoj socijalnoj koheziji i bio nadogradnja i dopuna postojećem državnom sustavu. Istovremeno, uz stvaranje mogućnosti osnivanja fonda kolektivnim ugovorima, potrebno je i dodatno harmonizirati i horizontalno uskladiti zakonodavni okvir.

Share

About Author

Antonija Šakić

(0) Readers Comments

Comments are closed.