Sektorski socijalni dijalog — 03 veljače 2020

U utorak, 21. siječnja 2020. godine održala se 22. sjednica Socijalnog vijeća za turizam na kojoj se raspravljalo o radnoj snazi, zapošljavanju i uređenju radnih odnosa u turizmu, kao i mjerama i pripremi za turističku 2020. godinu. Na sjenici je izvršena i rotacija predsjednika i dopredsjednika Vijeća te je predsjedanje Vijećem preuzeo g. Eduard Andrić, kao predstavnik sindikata dok je

Share

About Author

Antonija Šakić

(0) Readers Comments

Comments are closed.