Sektorski socijalni dijalog — 14 lipnja 2018

U utorak, 19. lipnja 2018. godine održat će se 19. sjednica Socijalnog vijeća za turizam.

U sklopu dnevnog reda sjednice Vijeća raspravljat će se o ulozi socijalnih partnera u uspostavi Centara kompetentnosti u turizmu te o stanju na tržištu rada i uvjetima rada i zapošljavanja u turizmu.

Share

About Author

Antonija Šakić

(0) Readers Comments

Comments are closed.