Hrvatski sindikat male privrede i obrtništva, uslužnih djelatnosti i stranih predstavništva (HSMP), u partnerstvu sa Sindikatom metalaca Hrvatske-Industrijskim sindikatom (SMH-IS), organizirat će 5. i 6. srpnja 2016. godine u Crikvenici konferenciju “Hrvatska može zajedno”, u sklopu projekta Europskoga socijalnog fonda pod nazivom ‘‘Možemo zajedno! Prvi korak ka učinkovitom socijalnom dijalogu u Hrvatskoj”, sa zadaćom uspostave socijalnog dijaloga u Sektoru osobnih usluga – Podsektor frizerstvo i kozmetika.

Projekt ”Možemo zajedno! Prvi korak ka učinkovitom socijalnom dijalogu u Hrvatskoj” je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda,  u visini od 754.190,00 kuna te traje godinu dana.

Osnovni cilj projekta je okupljanje svih dionika u podsektoru frizerstva i kozmetike – kroz konferencije, radionice i kampanje, putem analiza postojećeg stanja i perspektiva u podsektoru – sustav obrazovanja, praksa, zaštita na radu-zdravlje i sigurnost.

Završetkom projekta socijalni partneri (sindikati i poslodavci) planiraju pristupiti osnivanju Sektorskog socijalnog vijeća za osobne usluge – podsektor frizerstva i kozmetike. U radu Sektorskog vijeća, prema potrebi, sudjelovali bi i ostali dionici – ministarstva (obrazovanja, zdravstva, rada i mirovinskog sustava, malog poduzetništva itd.), obrtničke škole, zavodi i instituti i ostali. Osnivanjem sektorskog vijeća uspostavit će se socijalni dijalog, te će se postaviti pravila i procedure u postupku ostvarivanja suradnje i donošenja odluka u sektoru, čime se osigurava stabilnost i kontinuitet suradnje socijalnih partnera.

 

Share

About Author

Antonija Šakić

(0) Readers Comments

Comments are closed.