Povjerenstvo za socijalnu politiku

Povjerenstvo za socijalnu politiku prati, raspravlja i daje svoje mišljenje i prijedloge o predloženim zakonskim inicijativama Vlade RH i drugih predlagača zakona i drugih akata kojima se uređuju pitanja iz područja socijalne politike i socijalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj, a osobito iz područja mirovinskog i zdravstvenog sustava (uključujući i međunarodne i europske socijalne standarde/dokumente), te također razmatra efikasnost socijalnih transfera na smanjenje rizika od siromaštva.

Koordinatorica: Marija Pletikosa, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

     Mišljenja