Nacionalni GSV Novosti — 03 studenoga 2017

U ponedjeljak, 6. studenoga 2017. godine, u 13:00 sati, u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, održat će se 214. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća.

U sklopu dnevnog reda članovi Gospodarskog-socijalnog vijeća raspravljat će, između ostaloga, o Nacionalnom programu reformi i Europskom semestaru, Europskiom stup socijalnih prava kao i o izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga.

DNEVNI RED:

0. Usvajanje zapisnika 213. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća;

1. Odluka o prijedlogu imenovanja novog predstavnika reprezentativnih sindikalnih središnjica u Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO);

2. Odluka o prijedlogu imenovanja novog predstavnika reprezentativnih sindikalnih središnjica u Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI);

3. Nacionalni program reformi i Europski semestar;

4. Europski stup socijalnih prava;

5. Informacija o izmjeni Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga;

6. Razno.

Share

About Author

Antonija Šakić

(0) Readers Comments

Comments are closed.