Nacionalni GSV Novosti — 22 rujna 2017

U ponedjeljak, 25. rujna 2017. godine, u 13:00 sati, u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, održat će se 213. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća.

U sklopu dnevnog reda članovi Gospodarskog-socijalnog vijeća raspravljat će, između ostaloga, o povećanju cijene električne energije, kao i o inicijativi o objedinjavanju inspekcijskih službi.

DNEVNI RED:

0. Usvajanje zapisnika 212. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća;

1. Povećanje cijene električne energije;

2. Nacrt prijedloga zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske;

3. Inicijativa o objedinjavanju inspekcijskih službi;

4. Minimalna plaća u Republici Hrvatskoj;

5. Poteškoće u primjeni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata;

6. Razno.

Share

About Author

Antonija Šakić

(0) Readers Comments

Comments are closed.