Sjednice — 26 svibnja 2015

Dnevni red

1. Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu te prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu,

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona; Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona; Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona; Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, s Konačnim prijedlogom zakona

3. Sjednica Upravnog odbora za Strategiju Europa 2020 u Bruxellesu 4. prosinca 2013.

 

Mišljenja

Zaključak o Državnom proračunu za 2014. godinu

Zaključak o paketu poreznih zakona

Zaključak o sudjelovanju članova GSV-a na sastanku Upravnog odbora za EU2020

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.