Povjerenstvo za praćenje aktivnosti Međunarodne organizacije rada

Povjerenstvo za praćenje aktivnosti Međunarodne organizacije rada (MOR) razmatra i daje svoje mišljenje o odgovorima Vlade na upitnike koji se odnose na točke dnevnog reda Međunarodne konferencije rada i Vladinim komentarima na predložene tekstove za raspravu na Međunarodnoj konferenciji rada te o prijedlozima Vlade u postupku podnošenja konvencija i preporuka u skladu sa člankom 19. Statuta MOR-a.

Povjerenstvo razmatra i daje svoje mišljenje o preispitivanju neratificiranih konvencija i preporuka koje još nisu stupile na snagu, u odgovarajućim vremenskim razmacima, a radi razmatranja mjera koje se mogu poduzeti na promicanju njihove ratifikacije i implementacije  kada je to potrebno, kao i o pitanjima koja proizlaze iz izvješća koja se moraju dostaviti Međunarodnom uredu rada u skladu sa člankom 22. Statuta MOR-a.

Povjerenstvo razmatra i daje svoje mišljenje o prijedlozima za otkazivanje ratificiranih konvencija, kao i o svim ostalim aktivnostima MOR-a, kao što su tehnička suradnja i pomoć, provedba rezolucija i zaključaka Međunarodne konferencije rada, sastanaka i dr.

Koordinator: Dražen Opalić, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike