Arhiva za Tagovi: ' Gospodarsko-socijalno vijeće'

261. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (30. siječnja 2024.)

U utorak, 30. siječnja 2024. godine održala se 261. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj Vijeće donijelo: Zaključak o usvajanju Programa rada Gospodarsko-socijalnog vijeća za 2024. godinu i strateških tema za raspravu Zaključak o izvješćima o radu [...]

255. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (5. lipnja 2023.)

U ponedjeljak, 5. lipnja 2023. godine održala se 255. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj Vijeće donijelo: Zaključak o Poreznoj reformi Zaključak o propisu kojim se uređuje radnopravni status liječnika u javnoj službi Zaključak o Izvješću o [...]

254. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (21. travnja 2023.)

U petak, 21. travnja 2023. godine održala se 254. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj Vijeće donijelo: Odluku o prijedlogu imenovanja u Upravno vijeće Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Odluku o prijedlogu imenovanja u Upravno [...]

252. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (6. veljače 2023.)

U ponedjeljak, 6. veljače 2023. godine održala se 252. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj Vijeće donijelo: Zaključak o Prijedlogu Programa rada Gospodarsko-socijalnog vijeća za 2023. godinu i strateških tema za raspravu Zaključak o Izvješću o radu Gospodarsko-socijalnog [...]

250. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (28. studenoga 2022.)

U ponedjeljak, 28. studenoga 2022. godine održala se 250. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj Vijeće donijelo: Zaključak o Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu Zaključak o Zakonodavnom okviru za [...]

246. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (6. lipnja 2022.)

U ponedjeljak, 6. lipnja 2022. godine održala se 246. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj Vijeće donijelo: Odluka o imenovanju predsjednika GSV sa strane Vlade RH Zaključak Reforma visokog obrazovanja Zaključak Izvještaj o provedbi mjera Vlade RH za [...]

245. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (4. travnja 2022.)

U ponedjeljak, 4. travnja 2022. godine održala se 245. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj Vijeće donijelo: Zaključak Demografske politike Zaključak Status Europskog semestra [...]

244. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (21. ožujka 2022.)

U ponedjeljak, 21. ožujka 2022. godine održala se 244. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj Vijeće donijelo: Zaključak_Prihvat, zbrinjavanje i uključivanje ukrajinskih izbjeglica u hrvatsko društvo i svijet rada [...]

241. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (20. prosinca 2021.)

U ponedjeljak, 20. prosinca 2021. godine održala se 241. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj se raspravljalo o stanju i perspektivama na tržištu rada i preobrazbi hrvatske radne snage u dobu digitalizacije te je na sjednici Vijeće [...]

240. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (8. studenoga 2021.)

U ponedjeljak, 8. studenoga 2021. godine održala se 240. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj se raspravljalo o zdravstvenom sustavu u pandemiji i najavi reforme te je na sjednici Vijeće donijelo: Zaključak Zdravstveni sustavu u pandemiji i najave reforme [...]