Arhiva za Sjednice

254. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (21. travnja 2023.)

U petak, 21. travnja 2023. godine održala se 254. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj Vijeće donijelo: Odluku o prijedlogu imenovanja u Upravno vijeće Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Odluku o prijedlogu imenovanja u Upravno [...]

253. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (13. ožujka 2023.)

U ponedjeljak, 13. ožujka 2023. godine održala se 253. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj Vijeće donijelo: Zaključak Prezentacija novog paketa mjera Vlade RH za ublažavanje inflatornih učinaka i porasta cijena energenata Zaključak Imigracijska politika Hrvatske Zaključak Akcijski [...]

252. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (6. veljače 2023.)

U ponedjeljak, 6. veljače 2023. godine održala se 252. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj Vijeće donijelo: Zaključak o Prijedlogu Programa rada Gospodarsko-socijalnog vijeća za 2023. godinu i strateških tema za raspravu Zaključak o Izvješću o radu Gospodarsko-socijalnog [...]

251. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (19. prosinca 2022.)

U ponedjeljak, 19. prosinca 2022. godine održala se 251. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj Vijeće donijelo: Odluku o imenovanju predsjednika i dva dopredsjednika Vijeća [...]

250. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (28. studenoga 2022.)

U ponedjeljak, 28. studenoga 2022. godine održala se 250. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj Vijeće donijelo: Zaključak o Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu Zaključak o Zakonodavnom okviru za [...]

249. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (3. listopada 2022.)

U ponedjeljak, 3. listopada 2022. godine održala se 249. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj Vijeće donijelo: Zaključak Paket mjera Vlade RH za ublažavanje inflatornih učinaka i cijena energenata Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama [...]

248. (dopisna) sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (14. rujna 2022.)

U srijedu, 14. rujna 2022. godine održala se 248. (dopisna) sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća. Na sjednici je Vijeće donijelo: Odluku o prijedlogu imenovanja predstavnika Gospodarsko-socijalnog vijeća u Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika (REGOS) [...]

247. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (11. srpnja 2022.)

U ponedjeljak, 11. srpnja 2022. godine održala se 247. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj Vijeće donijelo: Zaključak Osvrt na energetsku politiku (REPowerEU) i mjere za ublažavanje inflatornih pritisaka na razini Europske unije Zaključak Izvješće o Konferenciji o [...]

246. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (6. lipnja 2022.)

U ponedjeljak, 6. lipnja 2022. godine održala se 246. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj Vijeće donijelo: Odluka o imenovanju predsjednika GSV sa strane Vlade RH Zaključak Reforma visokog obrazovanja Zaključak Izvještaj o provedbi mjera Vlade RH za [...]

245. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća (4. travnja 2022.)

U ponedjeljak, 4. travnja 2022. godine održala se 245. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj Vijeće donijelo: Zaključak Demografske politike Zaključak Status Europskog semestra [...]