Socijalno vijeće za sektor željezničkog prometa

Socijalno vijeće za sektor željezničkog prometa osnovano je 30. svibnja 2012. godine, uz potporu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Potpisnici Sporazuma o osnivanju ovog Socijalnog vijeća su sljedeći sindikati: Sindikat željezničara Hrvatske, Sindikat Infrastrukture HŽ-a, Sindikat strojovođa Hrvatske, Sindikat prometnika vlakova Hrvatske, Sindikat hrvatskih željezničara i zajedno Samostalni sindikat HŽ Cargo i Sindikat tehničkog pregleda vagona i vlakova HŽ-a. U ime poslodavaca potpisnici Sporazum su: HŽ holding d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Cargo d.o.o., HŽ putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Vuča vlakova d.o.o.

Socijalno vijeće za sektor željezničkog prometa ima ukupno 12 članova/ica – po šest predstavnika sindikata i poslodavaca. Na 1., osnivačkoj sjednici, održanoj u Ministarstvu pomorstva, promet i infrastrukture, za predsjednicu Vijeća izabrana je Katarina Mindum, a za dopredsjednicu Ivana Gobac. Vijeće je donijelo i Poslovnik o svom radu.

 

Dokumenti:

Sporazum o osnivanju Socijalnog vijeća za sektor željezničkog prometa

Članovi:

SINDIKATI

SINDIKAT STROJOVOĐA HRVATSKE
Nena Mrgan

SINDIKAT ŽELJEZNIČARA HRVATSKE
Katarina Mindum, predsjednica Vijeća

SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE
Anto Iličić

SINDIKAT HRVATSKIH ŽELJEZNIČARA
Ivan Forgač

SINDIKAT INFRASTRUKTURE HŽ-a
Mirjana Konjić

SAMOSTALNI SINDIKAT HŽ CARGO i SINDIKAT TEHNIČKOG PREGLEDA VAGONA I VLAKOVA HŽ-a
Marija Stefanov

 

POSLODAVCI

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Gordana Vukčević
Branka Križan-Ratešić
Đuro Srbić
HŽ HOLDING d.o.o.
Leposava Ovčariček

HŽ CARGO d.o.o.
Ivana Gobac, dopredsjednica Vijeća
Dragica Hegedušić

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.
Renata Ćurić