Socijalno vijeće za sektor tekstila, obuće, kože i gume

Sporazum o osnivanju Socijalnog vijeća za sektor tekstila, obuće, kože i gume potpisan je 20. travnja 2010. godine.
 

  • Sporazumom se utvrđuje: svrha osnivanja Socijalnog vijeća, načela suradnje, spremnost na otvoreni dijalog između socijalnih partnera na svim razinama, zalaganje socijalnih partnera za razvoj, dinamično, konkurentno i na znanju temeljeno gospodarstvo, ulaganje u ljudske resurse, za rad, profesionalnu i poslovnu etiku.
  • Također, Sporazumom su utvrđeni poslovi koje će Socijalno vijeće obavljati, a prioriteti suradnje određivat će se godišnjim programom rada.
  • Socijalno vijeće ima 21 člana, od kojih svaki socijalni partner ima 7 članova. Također, otvorena je mogućnost sudjelovanja kako pridruženih članova Socijalnog vijeća, predstavnika akademske zajednice, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruga civilnog društva tako i neovisnih stručnjaka iz pojedinih područja kao stalnih savjetnika.
  • Prava i dužnosti članova Vijeća, djelokrug i način rada odredit će se Poslovnikom.
  • Ovo je prvi Sporazum kojim  se institucionalizira socijalni dijalog u jednom od industrijskih sektora što će doprinijeti kvalitetnijem razmatranju i usuglašavanju niza interesnih pitanja iz djelokruga rada resornog ministarstva, sindikata i poslodavaca te omogućiti uspješnije prevladavanje gospodarske krize.
  • Ustrojem ovog Socijalnog vijeća smanjuje se i potreba za socijalne konflikte obzirom da socijalni partneri imaju širok prostor za međusobne konzultacije i postizanje dogovora.

Dokumenti:

Sporazum o osnivanju socijalnog vijeća za sektor tekstila, obuće, kože i gume

Članovi:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Ivo Radković, predsjednik  Vijeća

Grozdana Vuđan

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Danijela Žagar

Ivan Krpan

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Silvana Čolak

Vesna Tudek Barberić

 

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA

Nikola Mikić

Zoran Košćec

Siniša Radišić

Božidar Ledinko, dopredsjedik Vijeća

Franjo Bušić

Josip Pelin

Vinko Barišić

 

SINDIKATI

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE

Dražen Mihaljević

NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI

Ljubica Hosni

Božica Čićek-Mutavdžić

Nenad Leček, dopredsjedik Vijeća

Davorka Kiseljak

HRVATSKA UDRUGA SINDIKATA

Mario Iveković

UDRUGA RADNIČKIH SINDIKATA HRVATSKE

Melita Klićek