Socijalno vijeće za sektor šumarstva i drvne industrije

Sporazum o osnivanju Socijalnog vijeća za sektor šumarstva i drvne industrije

Sporazum o osnivanju Socijalnog vijeća za sektor šumarstva i drvne industrije potpisan je 6. prosinca 2010. godine, a potpisali su ga predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatskih šuma d.o.o., Hrvatske udruge poslodavaca, HUP-Udruge drvne i papirne industrije, HUP-Udruge poslodavaca u šumarstvu i pratećim djelatnostima, Nezavisnih hrvatskih sindikata, Hrvatske udruge sindikata i Udruge radničkih sindikata Hrvatske.

Sporazumom se utvrđuje svrha osnivanja Vijeća, načela partnerstva, izražava se opredjeljenje za  suradnju socijalnih partnera na svim razinama u cilju poticanja gospodarskog rasta i poboljšanja uvjeta rada i života radnika, jačanje kapaciteta socijalnih partnera za djelatno sudjelovanje u sektorskom socijalnom dijalogu te se pobliže određuju  poslovi i sastav Vijeća.

Vijeće ima 9 članova, a otvorena je mogućnost da na sjednicama Vijeća sudjeluju i pridruženi članovi, predstavnici akademske zajednice, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruga civilnog društva.

Prava i dužnosti članova Vijeća, djelokrug i način rada urediti će se  Poslovnikom o radu Vijeća.

 

Dokumenti:

Sporazum o osnivanju Socijalnog vijeća za sektor šumarstva i drvne industrije

Članovi:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Renata Ojurović, dopredsjednica Vijeća

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Alen Leverić

HRVATSKE ŠUME d.o.o
Željko Ledinski

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA
Dario Puljiz
Zdravko Jelčić
Dalibor Hatić, dopredsjednik Vijeća

SINDIKATI

NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI
Željko Kalauz, predsjednik Vijeća

HRVATSKA UDRUGA SINDIKATA
Tomislav Kiš

UDRUGA RADNIČKIH SINDIKATA HRVATSKE
Ivan Barić