Koordinatori za socijalni dijalog

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
koordinator: Martina Horvatić, voditeljica Službe
zamjena koordinatora: Daniel Hinšt, voditelj Službe
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6106 524
e-mail: martina.horvatic@mingo.hr
Telefon: 01/6109 370
e-mail: daniel.hinst@mingo.hr

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
koordinator: Andreja Škare, savjetnica ministrice
zamjena koordinatora: Josip Špoljarić, opunomoćeni ministatr
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4599 412
e-mail: andreja.skare@mvep.hr
Telefon: 01/4599 251
e-mail: josip.spoljaric@mvep.hr

MINISTARSTVO UPRAVE
koordinator: Josipa Rimac, državna tajnica
zamjena koordinatora: Jagoda Botički, načelnica Sektora
Maksimirska 63, 10000 Zagreb
Telefon: 01/2357-622
e-mail: josipa.rimac@uprava.hr ivana.loncar@uprava.hr
Telefon: 01/2357-622
e-mail: jagoda.boticki@uprava.hr

MINISTARSTVO OBRANE
koordinator: Zoran Piličić, pomoćnik ministra
zamjena koordinatora: Petar Barać, glavni tajnik
Stančićeva 6, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4567 639
e-mail: zoran.pilicic@morh.hr koranka.simicic@morh.hr
Telefon: 01/4567 611
e-mail: petar.barac@morh.hr

MINISTARSTVO FINANCIJA
koordinator: Zdravko Zrinušić, državni tajnik
zamjena koordinatora: Lea Klaić, voditeljica Odjela
Katančićeva 5, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4591 176
e-mail: zdravko.zrinusic@mfin.hr kornelija.vuckovic@mfin.hr
Telefon: 01/4591 290
e-mail: lea.klaic@mfin.hr

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
koordinator: Josip Salapić, državni tajnik
zamjena koordinatora: Mirela Fučkar, pomoćnica ministra
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb
Telefon: 01/3714 530
e-mail: josip.salapic@pravosudje.hr helena.madzar@pravosudje.hr
Telefon: 01/3714-580
e-mail: mirela.fuckar@pravosudje.hr Patricija.Prosinecki@pravosudje.hr

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
koordinator: Velimir Žunac, državni tajnik
zamjena koordinatora: Davor Huška, pomoćnik ministrice
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6400 610
e-mail: velimir.zunac@mrrfeu.hr
Telefon: 01/6400 683
e-mail: davor.huska@mrrfeu.hr

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
koordinator: Ante Delipetar, pomoćnik ministra
zamjena koordinatora: Veronika Bandić, načelnica Sektora za pravne poslove
Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6122-030
e-mail: adelipetar@mup.hr vvuletic@mup.hr
Telefon: 01/6122 252
e-mail: vbandic@mup.hr

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
koordinator: Josip Masnić, pomoćnik ministrice
zamjena koordinatora: Tatjana Katkić Stanić, načelnica Sektora
Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb
Telefon: 01/555 7016
e-mail: josip.masnic@mdomsp.hr
Telefon: 01/555 7048
e-mail: tatjana.katkicstanic@mdomsp.hr

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
koordinator: Alen Gospočić, pomoćnik ministra
zamjena koordinatora: Snježana Josipović, načelnica Sektora
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Telefon: 01/3784 543
e-mail: alen.gospocic@mppi.hr
Telefon:
e-mail: snjezana.josipovic@mmpi.hr

MINISTARSTVO TURIZMA
koordinator: Monika Udovičić, pomoćnica ministra
zamjena koordinatora: Anđelka Ćorluka, viša upravna savjetnica
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6169-243
e-mail: monika.udovicic@mint.hr
Telefon: 01/6169 194
e-mail: andelka.corluka@mint.hr

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
koordinator: Mile Horvat, državni tajnik
zamjena koordinatora: Julija Bilić
Ulica Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Telefon: 01/3717 131
e-mail: mile.horvat@mzoe.hr
Telefon: 01/3717 257
e-mail: julija.bilic@mzo

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA
koordinator: mr. sc. Danijel Žamboki, pomoćnik ministra
zamjena koordinatora: mr. sc. Jelena Zrinski Berger, glavna tajnica
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
Telefon: 01/3782 123
e-mail: danijel.zamboki@mgipu.hr
Telefon: 01/3782-177
e-mail: jelena.zrinskiberger@mgipu.hr

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
koordinator: Nenad Križić, pomoćnik ministra
zamjena koordinatora: Ivica Akmadža, načelnik Sektora
Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb
Telefon: 01/2308 805
e-mail: nenad.krizic@branitelji.hr
Telefon: 01/2308 967
e-mail: ivica.akmadza@branitelji.hr

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
koordinator: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Karalić, pomoćnik ministra
zamjena koordinatora: Renata Lozo, načelnica Sektora
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6106 724
e-mail: krunoslav.karalic@mps.hr uprava@mps.hr
Telefon: 01/6109 569
e-mail: renata.lozo@mps.hr

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
koordinator: Tomislav Dulibić, državni tajnik
zamjena koordinatora: mr. sc. Jasminka Katić-Bubaš, načelnica Sektora
Ksaver 200a, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4607 581
e-mail: tomislav.dulibic@miz.hr amalija.lovric@miz.hr
Telefon: 01/4607 549
e-mail: Jasminka.KaticBubas@miz.hr

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
koordinator: Lidija Kralj, prof., pomoćnica ministrice
zamjena koordinatora: Stipe Mamić, pomoćnik ministrice
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4594 461
e-mail: standardistrategije@mzo.hrr
Telefon: 01/4569 019
e-mail: financije@mzo.hr

MINISTARSTVO KULTURE
koordinator: Blaž Žilić, pomoćnik ministrice
zamjena koordinatora: Boris Jurinić, voditelj Službe
Runjaninova 2, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4866 410
e-mail: blaz.zilic@min-kulture.hr
Telefon: 01/4866-510
e-mail: boris.jurinic@min-kulture.hr

MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
koordinator: Danijel Škugor, Glavni tajnik ministarstva
zamjena koordinatora: Koraljka Voloder
Ulica Ivana Dežmana 10/II, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6448 876
e-mail: danijel.skugor@midim.hr
Telefon: 01/6448 884
e-mail: koraljka.voloder@midim.hr

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 
koordinator: Maja Kuhar
zamjena koordinatora: Iva Poleto Pavlović
Ulica Ivana Dežmana 6/II, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4599 839
e-mail: maja.kuhar@sredisnjanabava.hr
Telefon: 01/4599 834
e-mail: iva.poletopavlovic@sredisnjanabava.hr

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
koordinator: Žana Ćorić
zamjena koordinatora: Alen Matanić
Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6444 660
e-mail: zcoric@hrvatiizvanrh.hr
Telefon: 01//6444 665
e-mail: amatanic@hrvatiizvanrh.hr

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE
koordinator: Ivica Preskar
zamjena koordinatora: Božena Barišić
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6172 524
e-mail: ivica.preskar@sduosz.hr
Telefon: 01/4695 782
e-mail: bozena.barisic@sduosz.hr

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT
koordinator: Petra Anđelović
zamjena koordinatora: dr. sc. Martina Jeričević
Savska cesta 28/I, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6042-955
e-mail: petra.andelovic@sdus.hr
Telefon: 01/6042-958
e-mail: martina.jericevic@sdus.hr

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA
koordinator: Renato Cobal
zamjena koordinatora: Dubravka Mokriš
Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4400 843
e-mail: renato.cobal@rdd.hr
Telefon: 01/4400 848
e-mail: dubravka.mokris@rdd.hr

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
koordinator: Ivana Medarić, tajnica kabineta ravnatelja
zamjena koordinatora: mr. sc. Sanja Zekušić, dipl. ing. geod.
Gruška 20, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6165 486
e-mail: ivana.medaric@dgu.hr
Telefon: 01/6166 504
e-mail: sanja.zekusic@dgu.hr

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
koordinator: dr. sc. Krešo Pandžić, pomoćnik ravnatelja
zamjena koordinatora: Snježana Tomić, dipl. iur.
Grič 3, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4565 684
e-mail: pandzic@cirus.dhz.hr
Telefon: 01/4565-695
e-mail: tomic@cirus.dhz.hr

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
koordinator: Ljiljana Kuterovac, ravnateljica
zamjena koordinatora: Ana Rački Marinković, zamjenica ravnateljice
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6106 106
e-mail: kabinetravnatelja@dziv.hr
e-mail: aracki@dziv.hr

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO 
koordinator: Brankica Novosel, dipl. oec., ravnateljica
zamjena koordinatora: Slavica Skračić, dipl. iur.
Ulica grada Vukovara 284, VI., 10000 Zagreb
Telefon: 01/5630 011
e-mail: ured.ravnatelja@dzm.hr
Telefon: 01/5630-021
e-mail: slavica.skracic@dzm.hr

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
koordinator: Marko Krištof, ravnatelj
zamjena koordinatora:
Ilica 3, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4806 295
e-mail: ravnatelj@dzs.hr
Telefon:
e-mail:

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
koordinator: sc. Saša Medaković, ravnatelj
zamjena koordinatora: Sunčana Podhraški Benković, voditeljica Samostalne službe
Renata Zubac, voditeljica Odjela
Frankopanska 11, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4881 774
e-mail: sasa.medakovic@dzrns.hr
Telefon: 01/4881-786
e-mail: suncana.pb@dzrns.hr dzrns@dzrns.hr
Telefon: 01/4881-777
e-mail: renata.zubac@dzrns.hr

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
koordinator: dr. sc. Dragan Lozančić, ravnatelj
zamjena koordinatora: Đurđica Lazić
Nehajska 5, 10000 Zagreb
Telefon: 01/3650 083
e-mail: kabinet@duzs.hr
Telefon: 01/3855 901
e-mail: djurdjica.lazic@duzs.hr