Koordinatori za socijalni dijalog

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Martina Horvatić
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Telefon:01/6106 524
e-mail: martina.horvatic@mingo.hr

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
Andreja Škare, savjetnica ministrice
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
Telefon:01/4599 412
e-mail: andreja.skare@mvep.hr

MINISTARSTVO UPRAVE

Maksimirska 63, 10000 Zagreb
Telefon:
e-mail:

MINISTARSTVO OBRANE
Zoran Piličić, pomoćnik ministra
Stančićeva 6, 10000 Zagreb
Telefon:01/4567 639
e-mail: zoran.pilicic@morh.hr koranka.simicic@morh.hr

MINISTARSTVO FINANCIJA
Željko Tufekčić, državni tajnik
Katančićeva 5, 10000 Zagreb
Telefon:01/4591 330
e-mail: zeljko.tufekcic@mfin.hr kornelija.vuckovic@mfin.hr

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Josip Salapić, državni tajnik
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb
Telefon: 01/3714 530
e-mail: josip.salapic@pravosudje.hr helena.madzar@pravosudje.hr

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
Velimir Žunac, državni tajnik
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6400 610
e-mail: velimir.zunac@mrrfeu.hr

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Ante Delipetar, pomoćnik ministra
Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6122-030
e-mail: adelipetar@mup.hr vvuletic@mup.hr

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
Josip Masnić, pomoćnik ministrice
Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb
Telefon:01/555 7016
e-mail:josip.masnic@mdomsp.hr

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Alen Gospočić, pomoćnik ministra
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Telefon: 01/3784 543
e-mail: alen.gospocic@mppi.hr

MINISTARSTVO TURIZMA

Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Telefon:
e-mail:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
Mile Horvat, državni tajnik
Ulica Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Telefon: 01/3717 131
e-mail: mile.horvat@mzoe.hr

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA
mr. sc. Danijel Žamboki, pomoćnik ministra
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
Telefon: 01/3782 123
e-mail: danijel.zamboki@mgipu.hr

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
Nenad Križić, pomoćnik ministra
Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb
Telefon: 01/2308 805
e-mail: nenad.krizic@branitelji.hr

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Karalić, pomoćnik ministra
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6106 724
e-mail: krunoslav.karalic@mps.hr uprava@mps.hr

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Tomislav Dulibić, državni tajnik
Ksaver 200a, 10000 Zagreb
Telefon:01/4607 581
e-mail:tomislav.dulibic@miz.hr

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Telefon:
e-mail:

MINISTARSTVO KULTURE
Blaž Žilić, pomoćnik ministrice
Runjaninova 2, 10000 Zagreb
Telefon:01/4866 410
e-mail:blaz.zilic@min-kulture.hr

MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
Danijel Škugor
Ulica Ivana Dežmana 10/II, 10000 Zagreb
Telefon:01/6346 355
e-mail:danijel.skugor@midim.hr

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 
Maja Kuhar
Ulica Ivana Dežmana 6/II, 10000 Zagreb
Telefon:01/4599 839
e-mail:maja.kuhar@sredisnjanabava.hr

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
Žana Čorić
Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
Telefon:01/6444 660
e-mail:zcoric@hrvatiizvanrh.hr

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE
Ivica Preskar, savjetnik državnog tajnika
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6172 524
e-mail: ivica.preskar@sduosz.hr

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT
Petra Anđelović
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4594 263
e-mail: petra.andelovic@mzos.hr

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA
Dubravka Mokriš
Siget 18c, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4855 827
e-mail: dubravka.mokris@digured.hr

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
Ivana Medarić, tajnica kabineta ravnatelja
Gruška 20, 10000 Zagreb
Telefon:01/6165 486
e-mail: ivana.medaric@dgu.hr

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
dr. sc. Krešo Pandžić, pomoćnik ravnatelja
Grič 3, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4565 684
e-mail: pandzic@cirus.dhz.hr

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ljiljana Kuterovac, ravnateljica
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6106 106
e-mail: kabinetravnatelja@dziv.hr

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO 
Brankica Novosel, dipl. oec., ravnateljica
Ulica grada Vukovara 284, VI., 10000 Zagreb
Telefon: 01/5630 011
e-mail: ured.ravnatelja@dzm.hr

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Marko Krištof, ravnatelj
Ilica 3, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4806 295
e-mail: ravnatelj@dzs.hr

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
sc. Saša Medaković, ravnatelj
Frankopanska 11, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4881 774
e-mail: sasa.medakovic@dzrns.hr

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
dr. sc. Dragan Lozančić, ravnatelj
Nehajska 5, 10000 Zagreb
Telefon:01/3650 083
e-mail: kabinet@duzs.hr